mu emme andis mulle ühe hea lingi.

Esmaspäev, 23. aprill 2012

\"sodiaak\"

KUU SKORPIONIS
Kuu Skorpionis annab Teie tunnetele kirglikkust ja jõulisust. Teie emotsionaalne elu võib olla üsna äärmuslik. Teile on omane kriitilistes situatsioonides kiiresti tegutseda. See on tingitud pidevast alateadlikust valvelolekust ja heast psühholoogilisest vaistust. Teie terav intuitsioon lubab inimesi kergesti läbi näha. Teid on üsna raske petta, sest naiivsust on Teis küll kõige vähem. See seis annab terava elu ja surma tunnetuse. Mõningatel juhtudel annab see Kuu asend liiga suure surmahirmu. Sügavad eksistentsi probleemid pakuvad Teile huvi. Selle seisuga on paljud parapsühholoogia ja üldse piiriteaduste uurijad.
MERKUUR VÄHIS
Niisugune Merkuuri asend annab alust arvata, et Te olete suhtlemises teistega peenetundeline ja vahest ülearugi tagasihoidlik, Te nagu ei julgeks alati oma mõtteid avaldada. Tihti juhtub nii, et oma sisimas ei ole Te nõus mõne vestluskaaslase väite või seisukohaga, kuid kas pelglikkusest või liigsest diskreetsusest jätate oma arvamuse välja ütlemata. Mida madalamat ühiskondlikku või ametialast positsiooni Te omate, seda ujedam olete. Karjääriredelil kõrgemale tõustes suureneb ka Teie söakus väitluses sõna sekka öelda. Olete üsna tundlik ja solvute kergesti, ning siis panete oma suu sootuks lukku. Kuna Teil on rikkalik kujutlusvõime, siis solvute Te pahatihti täiesti põhjusetult. Nii rääkimises kui ka kuulamises lasete Te ennast juhtida peaasjalikult tunnetest. Sageli avalduvad Teie mõtted tundevarjundite kujul Teie näoilmes, ning need räägivad palju selgemat keelt kui sõnad. Teil on haruldaselt hea mälu, mis teoreetiliselt annab Teile suured eelised õige kuulamisoskuse omandamisel. Kummatigi ei saa seda mälu nimetada universaalseks. Teie mällu talletuvad peaasjalikult sündmused ja teabekatked, mis avaldavad Teile emotsionaalset mõju. Kõik ülejäänu, mis ei pane Teie tundekeeli võnkuma, jääb Teist fikseerimata ja mälurakkudesse salvestamata. Oma eesmärgi saavutamiseks ei hakka Te vastaspoolt veenma ega ka jõupoliitikat kasutades teda nurka suruma, vaid tõenäoliselt valite temas süütunde tekitamise taktika Teie soovidele vastutulekust keeldumise pärast. Te saavutaksite elus palu enamat, kui võtaksite südame rindu ja arutaksite käsitletavad probleemid igakülgselt ja põhjalikult läbi. Ärge jätke erimeelsuste korral oma arvamust otse oponendile välja ütlemata. Uskuge, sellest ei ole mingit kasu, kui Te õigel ajal olete vait ja alles hiljem kellelegi teisele kaebate, kui valesti see või teine isik Teie arvates mõtles, ütles või toimis. Loomupärase traditsioonide austajana klammerdute Te konservatiivsete arvamuste ja tõekspidamiste külge. Kõik vana tundub Teile mugava ja turvalisena ning kõik uued ideed hirmutavad Teid sedavõrd, et Te keeldute neid tihtipeale kuulamastki. Te suhtute inimestesse, kelle arvamused ja seisukohad vastanduvad Teie sissejuurdunud tõekspidamistega, automaatselt kui vaenlastesse ning Te ei hakkagi ära kuulama nende esitatavaid ideesid, kuna arvate, et need on meelega sihitud Teie isikliku julgeoleku vastu. Te võtate kõike nii kohutavalt isiklikult, et väikseimgi eriarvamus tundub Teile Teie isiku solvamise ja kritiseerimisena. Ärge sulgege oma kõrvu uutele mõtetele, sest harilikult seonduvad need väga hästi vana tuntu ja järeleproovituga.
VEENUS LÕVIS
Teile meeldib olla tähelepanu keskmes. Seda nii armusuhte puhul kui ka muudes seltskondlikes suhetes. Seltskondlikus elus püüate olla liider, tõmmata võimalikult palju endale tähelepanu. Armastuses olete kirglik ja võimeline kestvaks kiindumuseks. Armastuse kaudu suudate end kõige paremini realiseerida. Armastate elu ja naudinguid. Sageli käitute veidi teatraalselt. Teis on palju enesearmastust ja sisemist uhkust. Teile meeldib koos oma armastatuga avalikkuse vaateväljas viibida. Armastate erutavaid, kirglikke armuseiklusi. Samas olete sageli äärmiselt armukade ja korraldate sellest tingitult dramaatilisi stseene. Püüdlete väliste efektide poole. See seis on soodne neile, kes töötavad lõbustusasutustes, teatris, show-bisnessis. Teie ilule on iseloomulik efektsus ja suurejoonelisus
MARSS LÕVIS
Teie tegevusele on iseloomulik demonstratiivsus ja suurejoonelisus. Te soovite seda, et teised Teie tegevust tunnustaksid. Varju jäämine ei ole Teile meeltmõõda. Samas võite konkreetse tegevusega kergesti üle pingutada, kuna Teil kipub nappima mõõdukust.
Päike 11. majas:
Teile on omane soov olla liider oma sõpruskonnas ja mõttekaaslaste ringis. Sõbrad, tuttavad ja lihtsalt erinevad grupid ning seltskonnad mängivad Teie elus olulist rolli. Sageli on selle põhjuseks ühised ideaalid ja tulevikunägemused, mis teid kokku liidavad. Sageli püüate igas grupis, kollektiivis või sõpruskonnas mängida esimest viiulit. Huvide tasandil annab selline Päikese asend sageli huvi originaalsete asjade vastu. Teie huvid on suunatud rohkem kaugemasse tulevikku või tunnetate endal lihtsalt mingit missiooni ja eluülesannet, mille nimel tegutsete.
Kuu 3. majas:
Märksõnad:
(+) hea kohanemisvõime, uudishimu, vahelduse otsimine ja leidmine,
fantaasiarikkus, intuitiivne mõtlemine.
(-) rahutus, püsimatus, subjektiivne mõtlemine, keskendumisvõimetus, kiire tüdinemine rutiinist.
Kuu selline seis näitab, et nii Teie mõtted kui ka sõnad on tugevasti mõjutatud emotsioonidest. Lapsepõlve mõjud ja sel ajal väljakujunenud harjumused võivad hilisemas elus oluliselt mõjutada Teie mõttemaailma. Väga tihti on selle seisuga üks probleem selles, et Te kipute oma kõnes ja väljendustes üldse liiga palju tähelepanu pöörama tühistele asjadele. Näiteks võib Teie kõne olla hüplev ja katkendlik – või siis liiga kiire ja halvasti jälgitav. Teil tuleks õppida rohkem loogilist mõtlemist ja keskendumist konkreetsele teemale. Teie tähelepanu on sageli killustatud mitme eri asja vahel. Lastele võib see seis anda raskusi koolis seoses reaalainetega.
Merkuur 11. majas:
See seis viitab sellele, et Te kasutate oma intellekti eelkõige sotsiaalses ja ühiskondlikus plaanis. Kõik suhted on Teie jaoks üpris olulised. Teile sobib ja ka meeldib vahetada erinevat infot oma sõpruskonnaga.
Suudate hästi tabada meeskonnatöö iseärasusi, kiirelt kohaneda muutuvate grupisuhetega.
Veenus 12. majas:
Olete äärmiselt romantiline ja hingeline armastaja. Kui armute, siis löövad Teil tunded võimsalt pea peal kokku, nii et Te pole enam võimeline midagi muud nägema ega kuulma. Abiellute pea alati armastusest, mitte kunagi ei tee Te seda mingite kainete arvestuste pärast. Samas on Teil kalduvus oma armastatut niivõrd tugevalt idealiseerida, et Te pole võimeline teda kaine mõistuse abil analüüsima. Te näete oma partneri juures eelkõige seda, mida näha tahate. See on nii suhte alguses. Hiljem hakkate aga oma partneris nägema kõikvõimalikke puudusi (mis loomulikult on ka Teie elava fantaasia vili). Seltskondlikes suhetes olete üsna samuti üsna idealistlik. Tunnete kaasa kõigile, kes on Teist viletsamas olukorras. Kuna püüate kõiki jõudumööda aidata, siis võidakse Teile ette heita iseloomu puudumist ja mõjutatavust. Tunnetate väga teravalt oma seost kogu elava loodusega. Olete võimeline asetama ennast teiste olukorda. See annab Teile oskuse mõista teiste inimeste hingeseisundeid. Selle seisuga võib olla suurimaks probleemiks see, et sattute kergesti oma partnerist sõltuvusse. Teil on raske iseseisvalt otsustada ja tegutseda. Lahkuminekud on Teile eriti rasked taluda.
Marss 12. majas:
Teie energia ja tegevus on suunatud rohkem tunnetuslikule kui praktilisele. Teie puhul on võimendunud kõik psüühilised fenomenid, nii heas kui ka halvas tähenduses.
Teie tegevuses puudub kindlus ja otsekohesus. Eelistate keerulisi meetodeid ja võtteid oma eesmärkide saavutamiseks. Püüate vältida otsest võitlust ja konkurentsi, mistõttu tihti sepitsete kulissidetaguseid intriige. Mõnikord, kui tunnete, et olete võimetu otsest vastulööki andma, siis võite minna isegi reetmisele. Salakavalus pole Teile igaljuhul võõras. Paljud Teie ettevõtmised võivad takerduda mitmesugustesse keerulistesse probleemidesse, mille lahtiharutamine võtab palju aega.
Teie organismi energiatase on keskmisest mõnevõrra madalam. Selline seis võib anda kalduvuse oma eesmärkide saavutamiseks kasutada illegaalseid teid. See omakorda võib viia vastuollu seadusega.
Jupiter 10. majas:
Teil on head võimalused saavutada edu sotsiaalses ja ühiskondlikus liinis. Oskate kõige optimaalsemalt kasutada oma ühiskondlikku positsiooni ja selles sisalduvaid võimalusi.
Mõistate oma missiooni ja teate, millises suunas peaksite liikuma. See seis toob sageli kaasa sotsiaalse ja ühiskondliku tunnustuse. Reeglina juhtub see siiski juba küpsemas eas. Teie vaated maailma asjadele on võrdlemisi konservatiivsed.
Saturn 4. majas:
See seis toob kaasa võimalikud raskused perekondlikus ja koduses elus. Kodu on Teile küll kindlus, kuid see kindlus võib kohati tunduda ka vanglana. Kõik, mis seondub traditsioonide ja harjumustega, piirab mingil määral Teie vabadust. See vabaduse piiramine võib olla ka puht psühholoogiline. Näiteks olete liiga suures sõltuvuses nendest harjumustest, mis olid domineerivad Teie lapsepõlves. Koduses ja perekondlikes suhetes võite olla äärmiselt konservatiivne. Lapsevanemana võite olla üsna range ja nõudlik. Põhjus võib olla Teie enda raskes lapsepõlves.
Uraan 4. majas:
Pinges Uraani korral on Teie kodune ja perekondlik elu ebastabiilne. Võimalikud on sagedased elukohamuutused ja ootamatused seoses perekondlike suhetega. Te olete selleks liiga suur individualist, et lõpuni kohaneda oma perekonnaga ja koduste tingimustega. Positiivse Uraani korral püüate oma kodu ja elamistingimusi pidevalt uuendada, muuta ja parandada. Te pole rahul igava stabiilsusega, vaid eelistate pigem huvitavat ebastabiilsust. Kolimine ja korterivahetus võivad Teie elus olla täiesti tavalised asjad.
Teie kodune atmosfäär ja õhustik võivad olla äärmiselt omapärased, kas siis kõvasti ajast maas (antiikne stiil) või futuristlikult sürrealistlik ja ekstravagantne. Kodu võib olla ka sõprade, mõttekaaslaste või mingi rühmituse kokkusaamise kohaks, kus toimuvad aktiivsed mõttevahetused. Teie suhtumine möödanikku ja olnusse justkui uueneks pidevalt, mistõttu te ei jää ajale jalgu ega minevikku kinni.
Negatiivse Uraani korral tunnete ennast sageli olevat justkui ilma juurteta. Teil võivad olla nõrgad sidemed oma kodumaa ja rahva traditsioonidega. Või kui need sidemed ongi olemas, siis on need piisavalt ebatavalised. Tuleb ette olukordi, kus peate ootamatult kodust lahkuma või esineb mingi muu äkiline olukord seoses koduga. Kodus olev keeruline tehnika (elektroonika) ning üldse elektrisüsteemid vajaksid aeg ajalt tõhusat turvalisuse kontrolli!
Neptuun 5. majas:
Teist kiirgub sellist energiat, mis avaldab kas müstilist või siis mingit segadusseajavat mõju. Näiteks on paljud lavainimesed, näitlejad on sellise Neptuuni asetusega.
Selle seisuga on Teil kalduvus oma vaba aega veeta selliselt, mis esmapilgul tundub mõttetu ajaraiskamisena. Halvimal juhul võite aega surnuks lüüa lihtsalt peentes joogi- ja lõbustuskohtades. See on selle seisu puhul negatiivne arengutee. Kuid positiivsel juhul suudate oma vaba aja sisustada millegi tõeliselt erilise ja loomingulisega.
Teie suhtumine erootikasse ja seksi võib olla pisut tavatu või siis äärmiselt peenekoeline. Võib anda ka liialdusi selles liinis.
Pluuto 3. majas:
Heades aspektides Pluuto puhul on Teie intellektile omane teravus ja läbitungivus. Oskate näha asjadevahelisi seoseid ja protsesside algpõhjuseid. Kuid see kehtib siiski vaid selle intellekti osa kohta, mis on seotud igapäevase loogilise mõtlemisega. Teie väljendused võivad olla üsna jõulised ja mõjuavaldavad. Kui tahate, siis suudate ka musta valgeks rääkida. Seetõttu olete suurepärane propagandist ja jõuline ideede levitaja.
Pingestatud Pluutoga võib Teie mõtlemises ette tulla tasakaalustamatust ja liigsest närvipingest tingitud vaevusi. Te ei tohiks end vaimse tööga ära vaevata, sest see võib kaasa tuua närviprobleeme. Teie suhted sugulaste ja naabritega võivad olla väga pingelised.
Kuu kvinkunks Jupiteriga:
Olete helde ja lahke inimene. Kuid kohati võib Teie heldus ja lahkus muutuda pealetükkivuseks, sest vahel pakute oma abi seal, kus see ei ole vajalik. Kui üritate end sobimatus olukorras teistele peale suruda, siis saavutate vaid tüütu tüübi kuulsuse. Probleemiks võib olla distsipliini puudus ja laiskus. Hindate mugavusi ja kõikvõimalikke eluhüvesid. Samuti esineb tugev kiindumus kodusse, perekonda ja traditsioonidesse.
Päikese ühendus Merkuuriga: 
Olete üsna enesekeskne ja huvitute eelkõige asjadest, mis on seotud Teie endaga. Aspekt annab hea keskendumise ja kontsentratsioonivõime. Välismaailmast laekuvat infot ja muljeid võtate kohati liiga isiklikult.
Merkuuri trigoon Pluutoga:
Teil on väga terav ja läbitungiv mõistus või siis rafineeritud suhtlemisoskus. Kuid üks ei välista teist! Oskate läbi näha teiste inimeste tegevusmotiive ja ajendeid. Te omate fantastilist võimet jõuda kiiresti iga asja ja probleemi tuumani. Te olete suurepärane analüütik ja uurija ja seda pea igas eluvaldkonnas. Teie keskendumisvõime on aukartust äratav. Olete oma mõttekäikudes äärmiselt jõuline ega rahuldu mingite poolikute seletustega. Te olete sündinud propagandist, kuna suudate infot jõuliselt ja mõjuvalt teistele edasi anda.
Veenuse ühendus Marsiga:
Teie natuur on väga kirglik ja seksuaalne. Armastate elu ja teate, mida sellega peale hakata. Teile on iseloomulik kinnituse otsimine sellele, mida teete. Soovite leida kõiges eelkõige rahuldust. Ja kui Teie tegevus Teile seda ei paku, siis üritate olukorda jõuliselt muuta.
Veenuse poolteistkvadraat Uraaniga:
Üle kõige meeldib Teile vabadus ja sõltumatus. Selline seis horoskoobis näitab, et liiga varajane abielu lõppeb reeglina lahutusega. Sest argipäeva rutiin ja tavalisus muudab Teid ääretult rahutuks ja paneb nö \”kõrvalt vaatama\”. Teie jaoks sobib ideaalselt vabaabielu või visiitabielu. Mida rohkem Te nooruses seiklete, seda parem. Siis ei teki hiljem kiusatusi õigel ajal tegemata jäänud lolluste pärast.
Marsi poolteistkvadraat Uraaniga:
Olete üsna mässumeelne ja ekstsentriline. Igasuguste piirangute ja takistuste vastu astute julgelt välja ja püüate nii enda kui ka teiste elu vabamaks muuta. Olete alati uuenduste ja reformide poolt. Seda nii praktilisel kui suhete tasandil. Kuid on oht, et sülitate vanasse kaevu enne, kui uus on valmis vaadatud. Teie probleemiks võib olla kannatamatus ja ettevaatamatus, mis võib viia eluohtlike olukordadeni. Eriti ettevaatlik peaksite olema autoroolis, ümberkäimisel elektriga ning kõrgustes viibides.
Jupiteri poolteistkvadraat Pluutoga: Aspekt sümboliseerib jõulist laienemist, intensiivset piiride ületamist. Selle tagajärjel peavad ühiskondlikud jõud (seadused, ettekirjutused jne) teid korrale kutsuma.
Seega on see aspekt sageli seotud seaduste mittetäitmisega, normidele mitteallumisega. Selle aspektiga tuleks piinlikult täita seadusi ja ettekirjutusi, et mitte minna ühiskonnaga konflikti.
Aspekt võib näidata ka võimuliialdusi, oma ühiskondliku seisundi/positsiooni kuritarvitamist jne.
Saturni ühendus Neptuuniga: 
Selle aspekti mõjud on keerulised. Võib viidata sellele, et saavutate elu jooksul suurepärase vaimse-intuitiivse keskendumise. See tähendab, et suudate oma vaimu kvaliteeti mateeria (füüsilise keha) kaudu väljendada. Kuid samas võib mateeria Teie vaimu ka tugevasti piirata, mis omakorda põhjustab kurnatust. Te peaksite end hoidma suurte vapustuste eest. Samuti tuleks Teil õppida probleeme lahendama, ilma et peaksite nende eest põgenema.
Saturni sekstiil Pluutoga:
Aspekt näitab, et olete põhjalik ja tõsine inimene. Oskate kasutada oma energiat selleks, et tundma õppida looduslike jõudude struktuuri ja olemust. Teis on väga palju püsivust, mis põhineb oma sisemise jõu tunnetamisel. Te võite saavutada elu jooksul väga suure enesekontrolli ja sellest tuleneva stabiilsuse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga